Ilma-Otso otsonaattori - vuokraa tai osta omaksi

Tietosuojaseloste


Tietosuojaseloste 22.6.2023
Muokattu 22.6.2023


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Työkalukartano Oy
Y-tunnus 3375226-8
Kuoppatie 25 C5
01390 Vantaa
markku@ilma-otso.fi


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Markku Volanen
markku@ilma-otso.fi
050 060 7213


Rekisterin nimi
Asiakas-, tilaus- ja markkinointirekisteri


Mitä tietoja minusta kerätään?
Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero,
postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli,
asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus
ja alv-tunnus.


Lisäksi tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten
tilauksen tuotesisältö ja maksutapa.


Mihin henkilötietoja käytetään?
Henkilötietoja käytetään:
• Asiakassuhteen hoitamiseen
• Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
• Kolmannen osapuolen palvelutarjoajien ja verkkokauppa-alustojen käyttämiseen
• Tilastollisiin tarkoituksiin
• Markkinointitarkoituksiin


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuojaasetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
Luovutamme henkilötietoja mahdollisesti palvelu- ja maksupalvelutarjoajien käyttöön
palveluiden käyttämisen ja toiminnan mahdollistamiseksi.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


Asiakkaan oikeudet
Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:
• Tarkistusoikeus
• Oikaisuoikeus
• Oikeus peruuttaa suostumus
• Poisto-oikeus